PENSIONISTFORENING
FOR TIDLIGERE OG NUVÆRENDE MEDARBEJDERE I
Miljø- FØDEVAREMINISTERIET
  
line decor
 

 

 
 
  Klub 60+  
 

 

Pensionistforening for tidligere medar-bejdere i Fødevareministeriet (nu Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) og for nuværende 60+ medarbejdere.

Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende medarbejdere i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, tidligere Fødevaremnisteriet, Landbrugsministeriet og Landbrugs- og Fiskeriministeriet, og institutioner, der henhører eller har henhørt herunder, fra det kalenderår, hvori de fylder 60 år. Pensionerede medarbejdere kan dog optages uanset alder.

 

 

 
 
 

 

Du kan læse mere om kommende arrangementer under Aktivitetskalender, hvor du også kan tilmelde dig.

Seneste arrangement var: Besøg i Landbrugsstyrelsen mandag den 10. juni kl. 14:00.

Næste arrangement er endnu ikke fastlagt.

Nye medlemmer
Gå ind på medlemssiden, hvis du ønsker optagelse i foreningen.

 
       

Senest opdateret den 11. juni 2024.
Ved fejl kontakt webmaster: webmaster@Klub60Plus.dk

Beretninger m.v ligger som udskriftsvenlige pdf-filer, der kan læses af programmet Adobe Reader. Programmet kan hentes gratis ved at klikke på dette ikon:
Adobe reader