PENSIONISTFORENING
FOR TIDLIGERE OG NUVÆRENDE MEDARBEJDERE I
MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
 

Bliv medlem

 
 

Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende medarbejdere i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, tidligere Fødevaremnisteriet, Landbrugsministeriet og Landbrugs- og Fiskeriministeriet, og institutioner, der henhører eller har henhørt herunder, fra det kalenderår, hvori de fylder 60 år. Pensionerede medarbejdere kan dog optages uanset alder.

Du kan hente en indmeldelsesblanket ved at klikke her. Blanketten udfyldes på skærmen og sendes til klubbens sekretær.

Kontingentet på kr. 150,00 indbetales samtidig til foreningens bankkonto eller MobilePay-konto.

Adresse: Klub 60+,
c/o Ann Hoffmeyerl Rask,
Vemmetoftevej 1,
2665
Vallensbæk Strand.
Tlf. 2128 4973.
E-mail: ann@nordalrask.dk
Bank: Nordea Bank.
Reg.nr. 2313 konto nr. 5908-711-914.
MobilePay nr. 343525.

 
     
     
 
 Senest opdateret: 24. februar 2023.